กิจกรรมค่ายอบรม “การออกแบบ และสร้างสรรค์ชิ้นงาน Creative Model with 3D Printer” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 จำนวน 33 คน

ในวันที่ 24-26 ธันวาคม 2564 กลุ่มงานคอมพิวเตอร์โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน วันที่ 29-30 มกราคม 2565 กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” จัดกิจกรรมค่ายอบรม “การออกแบบ และสร้างสรรค์ชิ้นงาน Creative Model with 3D Printer” ให้กับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 จำนวน 33 คน เพื่อเพิ่มพูนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งเห็นความสำคัญของเทคโนโลยี ในชีวิตประจำวัน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โดยมี นางวาทินี แสนทวี รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม 

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

I will be back soon

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
สวัสดีครับ👋 ต้องการสอบถามข้อมูลเรื่องใดครับ?
Messenger