กิจกรรมทักษะ ปฏิบัติการ ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ สสวท. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้จัดกิจกรรมทักษะ ปฏิบัติการ ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญในการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 104 คน ณ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

I will be back soon

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
สวัสดีครับ👋 ต้องการสอบถามข้อมูลเรื่องใดครับ?
Messenger