กิจกรรมอบรมการใช้แอปพลิเคชัน Mis School ระบบดูแลการช่วยเหลือนักเรียน ให้กับคณะครู และบุคลากร โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมอบรมการใช้แอปพลิเคชัน Mis School ระบบดูแลการช่วยเหลือนักเรียน ให้กับคณะครู และบุคลากร โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”