กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โดยงานยาเสพติด จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 โดยมีนักเรียนแกนนำประชาสัมพันธ์กิจกรรม “Anti Drugs Day.” เป็นการถ่ายรูปตัวเองกับป้ายรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ที่ติดตามสถานที่ต่าง ๆ ภายในโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” เพื่อรับเกียรติบัตรออนไลน์