กิจกรรม "ก้าวท้าใจ สร้างความรอบรู้ในการดูแลตัวเอง" ประจำปี 2565

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 งานอนามัยโรงเรียน ร่วมกับกลุ่มบริหารทั่วไป และกลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล จัดกิจกรรม “ก้าวท้าใจ สร้างความรอบรู้ในการดูแลตัวเอง” ประจำปี 2565 เพื่อให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์การใช้ Application BSE สำหรับโรคมะเร็งเต้านม รวมทั้งการใช้ Application ที่เป็นตัวช่วยในการออกกำลังกาย และการดูแลสุขภาพ ให้กับนักเรียนแกนนำ ครู และบุคลากรในโรงเรียน เข้าร่วมจำนวนกว่า 80 คนโดยทีมวิทยากรจากศูนย์อนามัยที่ 4 จังหวัดสระบุรี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี มาให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องภูมิรัตน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

I will be back soon

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
สวัสดีครับ👋 ต้องการสอบถามข้อมูลเรื่องใดครับ?
Messenger