กิจกรรม STEM LAB

วันที่ 11 มิถุนายน 2565
งานห้องเรียนพิเศษ สสวท. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 จำนวน 28 คน เข้าร่วมกิจกรรม STEM LAB โดยมีกิจกรรม การเขียนแบบด้วยโปรแกรมสามมิติ การใช้งานเครื่องพิมพ์สามมิติ การวาดแบบสองมิติ การใช้งานเครื่องตัดเลเซอร์ การดักฟังสัญญาณเครื่องบิน ณ วิทยาลัยอุตสาหกรรมนานาชาติการบิน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

I will be back soon

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
สวัสดีครับ👋 ต้องการสอบถามข้อมูลเรื่องใดครับ?
Messenger