คณะครูจากโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล ที่เดินทางส่งคุณครูมนต์ฑิกานล์ สุวรรณคาม ที่ได้มาดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนเสาไห้“วิมลวิทยานุกูล”

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 นางสาวธนียา เทียนคำศรี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล กล่าวต้อนรับผู้อำนวยการอรรถพงษ์ พลนิกร, รองผู้อำนวยการศศิธร ทองโชติ, รองผู้อำนวยการปรารถนา ศาลางาม, รองผู้อำนวยการศณิศร พุ่มมาและคณะครูจากโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล ที่เดินทางส่งคุณครูมนต์ฑิกานล์ สุวรรณคาม ที่ได้มาดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนเสาไห้“วิมลวิทยานุกูล”