คณะผู้บริหารและครู ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรม นายสุเทพ จันทร์ประสิทธิ์ อดีตประธานมูลนิธิสมณวัตรวิมล อดีตอุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”

นายเชิดพงษ์ ชูพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและครู ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรม นายสุเทพ จันทร์ประสิทธิ์ อดีตประธานมูลนิธิสมณวัตรวิมล อดีตอุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” พร้อมนำนักเรียนเข้าร่วมแสดงในชุด “ช่างฟ้อนแหงนแอ้นประทีป”