คณะผู้บริหารและครู ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรม นายสุเทพ จันทร์ประสิทธิ์ อดีตประธานมูลนิธิสมณวัตรวิมล อดีตอุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”

นายเชิดพงษ์ ชูพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและครู ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรม นายสุเทพ จันทร์ประสิทธิ์ อดีตประธานมูลนิธิสมณวัตรวิมล อดีตอุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” พร้อมนำนักเรียนเข้าร่วมแสดงในชุด “ช่างฟ้อนแหงนแอ้นประทีป”

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

I will be back soon

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
สวัสดีครับ👋 ต้องการสอบถามข้อมูลเรื่องใดครับ?
Messenger