โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” นำนักเรียนวงดนตรีลูกทุ่งศิษย์หลวงพ่อใหญ่ ทำการแสดงดนตรีในกิจกรรมสานสุข สืบวัฒนธรรม นำวิถีใหม่ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานครฯ

วันที่ 3 มีนาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” นำนักเรียนชมรมนาฏศิลป์ทำการแสดง 7 ชุด ประกอบด้วย

  • 1.รำฉุยฉายกิ่งไม้เงินทอง
  • 2.ระบำมยุราภิรมย์
  • 3.ระบำเทพบันเทิง
  • 4.รำฉุยฉายพราหมณ์
  • 5.ฟ้อนก๋ายลาย
  • 6.ฟ้อนเจ้าดวงดอกไม้
  • 7.รับขวัญข้าวชาวไทย

ในกิจกรรมสานสุข สืบวัฒนธรรม นำวิถีใหม่ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร