นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ในรายการ ไอดอลลูกทุ่ง ดาวรุ่งเสียงทอง จัดขึ้นโดย Robinson LifeStyle Saraburi ร่วมกับ Kpn Music Saraburi by Sartsil

วันที่ 6 มีนาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”
นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ในรายการ ไอดอลลูกทุ่ง ดาวรุ่งเสียงทอง จัดขึ้นโดย Robinson LifeStyle Saraburi ร่วมกับ Kpn Music Saraburi by Sartsil ผลการประกวด นางสาวเมธาพร ศรีภัทรนิธิ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ณ Robinson LifeStyle Saraburi