นายเชิดพงษ์ ชูพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสาไห้“วิมลวิทยานุกูล” พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่คณะครูที่ย้ายมาปฏิบัติงานใหม่ประจำปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายเชิดพงษ์ ชูพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสาไห้“วิมลวิทยานุกูล” พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่คณะครูที่ย้ายมาปฏิบัติงานใหม่ ครูผู้ช่วย และครูอัตราจ้าง ประจำปีการศึกษา 2565