นายเชิดพงษ์ ชูพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับ วPA

วันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2565 นายเชิดพงษ์ ชูพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับ วPA ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของข้าราชการครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ณ ห้องประชุมวังน้ำเขียวเลควิว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา