ร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สำหรับเยาวชน ศูนย์ภาคกลาง ประจำปี 2565

วันที่ 23 – 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สำหรับเยาวชน ศูนย์ภาคกลาง ประจำปี 2565 โดยเข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ กิจกรรมกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
จัดโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

I will be back soon

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
สวัสดีครับ👋 ต้องการสอบถามข้อมูลเรื่องใดครับ?
Messenger