วงดนตรีลูกทุ่งศิษย์หลวงพ่อใหญ่ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 วงดนตรีลูกทุ่งศิษย์หลวงพ่อใหญ่ โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการประกวดแข่งขันวงดนตรีระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 ประเภทวงดนตรีลูกทุ่ง อายุไม่เกิน 18 ปี 4 th Valaya Alongkorn Virtral Intarnational Music Competition 2021

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน วงดนตรีลูกทุ่งศิษย์หลวงพ่อใหญ่ โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”