โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” ได้ต้อนรับครูบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 8 อัตรา

วันที่ 7 เมษายน 2565 โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” ได้ต้อนรับครูบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 8 อัตราได้แก่ วิชาเอกสังคมศึกษา 2 อัตรา ภาษาไทย 2 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา สุขศึกษา 1 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ 1 อัตรา