การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับนักเรียน ครั้งที่ 3

ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับนักเรียน ครั้งที่ 3 โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” ในวันที่ 21 ตุลาคม 2564.สำหรับนักเรียนชั้น ม.4/10 ชั้น ม.3 ทุกห้อง และชั้น ม.5 ทุกห้อง วันและเวลาตามข้อมูลครับ

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

I will be back soon

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
สวัสดีครับ👋 ต้องการสอบถามข้อมูลเรื่องใดครับ?
Messenger