การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับนักเรียน ครั้งที่ 4

ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับนักเรียน ครั้งที่ 4 โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” ในวันที่ 26​ ตุลาคม 2564.สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนเพิ่มเติมและเลื่อนฉีด วันและเวลาตามข้อมูลครับ