การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับนักเรียน ครั้งที่ 4

ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับนักเรียน ครั้งที่ 4 โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” ในวันที่ 26​ ตุลาคม 2564.สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนเพิ่มเติมและเลื่อนฉีด วันและเวลาตามข้อมูลครับ

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

I will be back soon

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
สวัสดีครับ👋 ต้องการสอบถามข้อมูลเรื่องใดครับ?
Messenger