การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 2 สำหรับนักเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2564

บรรยากาศการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 2 สำหรับนักเรียน ในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.2/8-15 และ ม.4/1-9 ณ โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” ขอขอบคุณคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ อสม. ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทุกท่าน

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

I will be back soon

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
สวัสดีครับ👋 ต้องการสอบถามข้อมูลเรื่องใดครับ?
Messenger