การเลือกกิจกรรมชมรม ประจำปีการศึกษา 2565

ขั้นตอนการลงทะเบียนชมรม
เปิดระบบให้เลือกชมรมพร้อมกัน ม.1- ม.6
ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:00 – 18:00 น

รายละเอียดการเลือกชมรม

  1. นักเรียน 1 คน สามารถเลือกได้ 1 ชมรมเท่านั้น ถ้าพบว่านักเรียนเลือกมากกว่า 1 ชมรม จะตัดสิทธิ์การเลือกชมรมทันที
  2. ในกรณีที่ไม่มีอุปกรณ์มือถือหรือสัญญาณอินเตอร์เน็ต สามารถใช้อุปกรณ์มือถือของเพื่อนต่อได้ แต่ห้ามพิมพ์ชื่อซ้ำกัน
  3. 1 ชมรม สามารถรับนักเรียนได้ ชมรมและ 25 คน หากเต็มแล้ว ตัวเลือกชมรมนั้นจะหายไป ให้นักเรียนเลือกชมรมอื่น ๆ ที่สนใจ
    ในกรณีที่มีการเลือกชมรมพร้อมกัน ทำให้ข้อมูลในระบบมีนักเรียนมากกว่า 25 คน
    จะรับแค่ 25 แรกที่กดเข้ามาที่ (วัดจาก ประทับเวลา หรือ Timestamp)
  4. นักเรียนสามารถดูรายชื่อชมรม ก่อนเลือกชมรมได้ที่ เพจ Saohai Wimolwitthayanukul School

** นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2-3 ไม่ต้องเลือกกิจกรรมชมรม
** ผู้ที่ต้องการสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ให้ติดต่อคุณครูวิเชียร เพื่อขอรับใบสมัคร

รายชื่อชมรม

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

I will be back soon

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
สวัสดีครับ👋 ต้องการสอบถามข้อมูลเรื่องใดครับ?
Messenger