นัดหมายการรับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับนักเรียน เข็มที่ 2 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"

นัดหมายการรับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับนักเรียน เข็มที่ 2 โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”รายละเอียดตามภาพ…