ประกาศผลการเรียน 0 ร มผ ระดับชั้น ม.6 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ผลการเรียน 0 ร มผ. แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

ผลการเรียนในรายวิชาอื่น ๆ ประกาศผ่านระบบ SGS โดยใช้ รหัสนักเรียนและเลขประจำตัวประชาชน ในการเข้าสู่ระบบ

ลิงก์ระบบ SGS https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/security/signin.aspx

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

I will be back soon

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
สวัสดีครับ👋 ต้องการสอบถามข้อมูลเรื่องใดครับ?
Messenger