ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

ให้รายงานตัวและมอบตัวในระบบออนไลน์ (Google Form)

ระบบเปิดในวันที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 09.00-16.30 น.
รายชื่อ สำรอง ให้รอทางโรงเรียนจะติดต่อไปหลังจากการรายงานตัวมอบตัวเสร็จสิ้น

ตัวสำรอง