ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา
ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาแนะแนว
ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

I will be back soon

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
สวัสดีครับ👋 ต้องการสอบถามข้อมูลเรื่องใดครับ?
Messenger