ประกาศเปิดเรียนแบบออนไซต์ 100%

โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” ประกาศเปิดเรียนแบบออนไซต์ 100% (นักเรียนทุกคนมาเรียนที่โรงเรียน) ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565