ประกาศเปิดเรียนแบบออนไซต์ 100%

โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” ประกาศเปิดเรียนแบบออนไซต์ 100% (นักเรียนทุกคนมาเรียนที่โรงเรียน) ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

I will be back soon

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
สวัสดีครับ👋 ต้องการสอบถามข้อมูลเรื่องใดครับ?
Messenger