พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียนแบบพิเศษ ๖ ชั้น (อาคารหลวงพ่อใหญ่) โรงเรียนเสาไห้ ”วิมลวิทยานุกูล”

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน​ ๒๕​๖​๔พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียนแบบพิเศษ ๖ ชั้น (อาคารหลวงพ่อใหญ่) โรงเรียนเสาไห้ ”วิมลวิทยานุกูล” งบประมาณ ๗๒ ล้านบาทโดยมีท่าน พล.อ.อ.เกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานในพิธี เเละพระธรรมโพธิมงคล เจ้าคณะภาค ๒ เจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ภาพ : https://drive.google.com/drive/folders/14a0DhP46SAfRKaSy7MFHbgexRboGw9at?usp=sharing