ประกาศรายชื่อและห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

ขอให้นักเรียนรายงานตัวด้วยเลขที่และห้องที่เลือกเข้าเรียนเพียงห้องเดียวเท่านั้น

ลิงก์ระบบ : https://bit.ly/36Cxl0j

ระบบเปิดในวันที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 09.00-16.30 น.

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

I will be back soon

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
สวัสดีครับ👋 ต้องการสอบถามข้อมูลเรื่องใดครับ?
Messenger