โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย 2564

โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย 2564 by โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” จังหวัดสระบุรี การอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี พ.ศ. 2564 ทีม ไฟหน้าฟอร์จูนเนอร์ รูปแบบ : เพลง พี่ไสว VS น้องขายประกันโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” จังหวัดสระบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี

จัดทำโดย

1. นายกมลชัย ผมไผ

2. นายภัครพงษ์ ยานุพรหม

3. นางสาววรัญญา ตะเพียรทอง

4. นายชิตดนัย แสงน้อย

5. นายพิตรพิบูล บุญมี

6. นายขวัญมงคล เทพนารา

ครูที่ปรึกษา

1. นายพุทธพร ยุติธรรม

2. นายอภิสิทธิ์ วรรณแสง

3. นายศิธา สุธาวุฒิ

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

I will be back soon

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
สวัสดีครับ👋 ต้องการสอบถามข้อมูลเรื่องใดครับ?
Messenger