โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย 2564

โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย 2564 by โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” จังหวัดสระบุรี การอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี พ.ศ. 2564 ทีม ไฟหน้าฟอร์จูนเนอร์ รูปแบบ : เพลง พี่ไสว VS น้องขายประกันโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” จังหวัดสระบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี

จัดทำโดย

1. นายกมลชัย ผมไผ

2. นายภัครพงษ์ ยานุพรหม

3. นางสาววรัญญา ตะเพียรทอง

4. นายชิตดนัย แสงน้อย

5. นายพิตรพิบูล บุญมี

6. นายขวัญมงคล เทพนารา

ครูที่ปรึกษา

1. นายพุทธพร ยุติธรรม

2. นายอภิสิทธิ์ วรรณแสง

3. นายศิธา สุธาวุฒิ