ข่าวประชาสัมพันธ์

การเลือกกิจกรรมชมรม ประจำปีการศึกษา 2565

การเลือกกิจกรรมชมรม ประจำปีการศึกษา 2565

ขั้นตอนการลงทะเบียนชมรมเปิดระบบให้เลือกชมรมพร้อมกัน ม.1- ม.6ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:00 – 18:00 น รายละเอียดการเลือกชมรม นักเรียน 1 คน สามารถเลือกได้ 1 ชมรมเท่านั้น ถ้าพบว่านักเรียน…
ประกาศเปิดเรียนแบบออนไซต์ 100%

ประกาศเปิดเรียนแบบออนไซต์ 100%

โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” ประกาศเปิดเรียนแบบออนไซต์ 100% (นักเรียนทุกคนมาเรียนที่โรงเรียน) ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” ปีการศึกษา 2565 ขอให้เข้ากลุ่มไลน์ Open Chat

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” ปีการศึกษา 2565 ขอให้เข้ากลุ่มไลน์ Open Chat

ประกาศจากงานบริหารวิชาการ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” ปีการศึกษา 2565 ขอให้เข้ากลุ่มไลน์ Open Chat เพื่อรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับการจัดห้องเรียนส…
ประกาศรายชื่อและห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อและห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

ขอให้นักเรียนรายงานตัวด้วยเลขที่และห้องที่เลือกเข้าเรียนเพียงห้องเดียวเท่านั้น ลิงก์ระบบ : https://bit.ly/36Cxl0j ระบบเปิดในวันที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 09.00-16.30 น. คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

ให้รายงานตัวและมอบตัวในระบบออนไลน์ (Google Form) คลิกเพื่อไปยังหน้าระบบ ระบบเปิดในวันที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 09.00-16.30 น.รายชื่อ สำรอง ให้รอทางโรงเรียนจะติดต่อไปหลังจากการรายงานตัวมอบตัวเสร็จสิ้น คลิ…
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

เนื่องจากยอดผู้สมัครและผู้เข้าสอบไม่เต็มจำนวนที่โรงเรียนประกาศรับ ดังนั้น โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” ขอต้อนรับลูกหลวงพ่อใหญ่ทุกคนสู่รั้วเขียวเหลืองด้วยความยินดียิ่ง(นักเรียนที่มีชื่อใ…
ประกาศผลการเรียน 0 ร มผ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศผลการเรียน 0 ร มผ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ระดับชั้นอื่น ๆกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ระดับชั้นอื่น ๆกลุ่มสาระการ…
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

ดาวโหลดรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565

เข้าระบบรายงานตัวและมอบตัว ประกาศรายชื่อ คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศ เข้าระบบรายงานตัวและมอบตัว
ระบบรับสมัครนักเรียน #ประเภทห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

ระบบรับสมัครนักเรียน #ประเภทห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

ระบบรับสมัครนักเรียน #ประเภทห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 Link : https://reg.thaischool.info/saohai ขั้นตอนการสมัคร >> คลิก วิธีใช้งานระบบรับสมัครนักเรียน h…
ประกาศผลการคัดเลือกโควตานักเรียน ม.3 (เดิม) ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศผลการคัดเลือกโควตานักเรียน ม.3 (เดิม) ประจำปีการศึกษา 2565

รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ คลิกที่นี่ คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศ
การสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ขอให้ผู้เข้าสอบศึกษารายละเอียด และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด แบบลงทะเบียนสำหรับแสดงตัวกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มผู้ติดเชื้อครับม.1()กรณีติดเชื้อ https://forms.gle/FR8E3GHrDMVoKiiN8 ()กรณีเสี่ยงสูงที่กักตัว หรื…
ปัญหาที่เจอในการใช้งานระบบรับสมัครนักเรียน Online ประจำปีการศึกษา 2565

ปัญหาที่เจอในการใช้งานระบบรับสมัครนักเรียน Online ประจำปีการศึกษา 2565

ระบบรับสมัครนักเรียน #ประเภทห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 Link : https://reg.thaischool.info/saohai ขั้นตอนการสมัคร >> คลิก ————…
ขั้นตอนการใช้งานระบบ Online การรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 #ประเภทห้องเรียนพิเศษ

ขั้นตอนการใช้งานระบบ Online การรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 #ประเภทห้องเรียนพิเศษ

ระบบรับสมัครนักเรียน #ประเภทห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 Link : https://reg.thaischool.info/saohai ขั้นตอนการใช้งานระบบ Online การรับสมัครนักเรียน ขั้นตอนการตรว…
ระบบรับสมัครนักเรียน #ประเภทห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

ระบบรับสมัครนักเรียน #ประเภทห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

ระบบรับสมัครนักเรียน #ประเภทห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 Link : https://reg.thaischool.info/saohai หากพบปัญหาเกี่ยวกับการรับสมัคร สามารถติดต่อมาได้ที่ Inbox ของ…
การอบรม“การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง การเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน”

การอบรม“การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง การเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน”

วันที่ 26 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล จัดการอบรม“การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง การเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการจ…
บรรยากาศการเปิดเรียน On-site วันแรก และมาตรการการคัดกรอง

บรรยากาศการเปิดเรียน On-site วันแรก และมาตรการการคัดกรอง

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” เปิดเรียนแบบ On-site เป็นวันแรก โดยบริเวณประตูทางเข้าทิศเหนือ มีการตรวจคัดกรองโดยครูเวรประจำวัน และการตรวจ ATK ของงานอนามัย นายเชิดพงษ…