ข้อมูลบุคลากร

ชื่อ-สกุล

นายเชาวลิต โต้ตอบ

ตำแหน่ง

ครูอัตราจ้าง

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

ศษ.บ.