ข้อมูลบุคลากร

ว่าที่ร้อยโทบารเมษฐ์ นิยากร

ชื่อ-สกุล

ว่าที่ร้อยโทบารเมษฐ์ นิยากร

ตำแหน่ง

ครูผู้ช่วย

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

ค.บ.