ระเบียบการแต่งกายของนักเรียน

ตามคู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" ปีการศึกษา 2565

นักเรียนชาย ม.ต้น และ ม.ปลาย

 • เสื้อ เสื้อเชิ้ตคอตั้งผ้าขาวเนื้อเกลี้ยงชนิดหนาผ่าอกตลอด มีสาบข้างหน้า กว้าง 3-4 ซม. ใช้กระดุมขาว กลมแบนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ซม. แขนสั้นเหนือข้อศอกเล็กน้อย มีกระเป๋าติดแนวราวนมเบื้องซ้าย 1 กระเป๋า ขนาดกว้าง 8-12 ซม. ลึก 10-15 ซม. ให้พอเหมาะกับขนาดของตัวเสื้อ ที่อกด้านขวา ปักเครื่องหมาย ส.ว. และ ปักเลข ประจำตัวนักเรียนเป็นเลขไทยใต้ ส.ว. ตามแบบของโรงเรียนและที่อกด้านซ้ายปักชื่อและนามสกุล ของนักเรียน (ตามแบบของโรงเรียน) โดยปักด้วยไหมสีน้ำเงิน
 • กางเกง กางเกงทรงแบบกางเกงไทยขาสั้น สีดำ ผ้าโทเร หรือผ้าเสริท เนื้อเกลี้ยงขาสั้นเพียงเข่าวัดจากกึ่งกลางสะบ้าหัวเข่าขึ้นไป ไม่เกิน 5 ซม. เมื่อยืนตรงส่วนกว้างของขากางเกงจะห่างจากขา 8-12 ซม. ตามส่วนของขา ปลายขา พับเข้าข้างในประมาณ 3-4 ซม. มีจีบข้างหน้าด้านละ 2 จีบ และมีกระเป๋าด้านข้างๆ ละ กระเป๋า เวลาสวมใส่ทับ กับชายเสื้อเป้ากางเกงพองาม ห้ามนุ่งกางเกงเอวต่ำ
 • เข็มขัด เข็มขัดหนังสีดำ ขัดมัน ขนาดกว้าง 2.5-4 ซม. หัวเข็มขัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมทำด้วยโลหะสีเงิน มีที่กลัด 1 อัน ให้ร้อยหูกางเกงและคาดให้พอดี
 • ถุงเท้า ถุงเท้าหรือใยสังเคราะห์สีขาว ยาวเพียงครึ่งน่อง เวลาสวมใส่ไม่พับ
 • รองเท้า รองเท้าหุ้มส้นผูกเชือก หนังหรือผ้าใบ (หนังขัดมัน) สีดำ ไม่มีลวดลาย
 • การปักจุด

           นักเรียนชาย ม.ต้น ปักจุดที่เหนือ ส.ว.ประมาณ 1 ซ.ม. ด้วยไหมสีตามคณะสี

             ชั้น ม.1 ปัก 1 จุด

             ชั้น ม.2 ปัก 2 จุด

             ชั้น ม.3 ปัก 3 จุด

           นักเรียนชาย ม.ปลาย ปักจุดที่ปกคอเสื้อด้านขวาด้วยไหมสีตามคณะสี

             ชั้น ม.4 ปัก 1 จุด

             ชั้น ม.5 ปัก 2 จุด

             ชั้น ม.6 ปัก 3 จุด

 • ระเบียบทรงผมนักเรียนชาย

                   1.1 นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตัดสั้นเกรียน ทรงนักเรียนหรือรองทรงสูงไม่กันขอบตีนผม  ความยาวด้านบนไม่เกิน 5 เซนติเมตร ด้านข้างสั้น ด้านหลังสั้นความยาวไม่เลยตีนผม

                   1.2  นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไว้ผมทรงนักเรียน หรือรองทรงสูงไม่กันขอบตีนผม ความยาวด้านบนไม่เกิน 6 เซนติเมตร ด้านข้างสั้น ด้านหลังสั้นความยาวไม่เลยตีนผม

                   1.3  นักเรียนชาย ห้ามปฏิบัติตน ดังนี้

                         (1) ดัดผม ย้อมสีผมให้ผิดไปจากเดิม

                         (2) ไว้หนวด เคราหรือจอน

                         (3) ใส่น้ำมันหรือเจลหรือตกแต่งทรงผมด้วยวัสดุต่าง ๆ    

                         (4) การกระทำอื่นใด ซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน การตัดแต่งทรงผม

  เป็นสัญลักษณ์หรือเป็นลวดลายที่ไม่ใช่ทรงนักเรียน เช่น ทรงผมติดหนังศีรษะ (Skinhead)

                   1.4 นักศึกษาวิชาทหาร ให้ตัดผมตามระเบียบของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ว่าด้วยการรับสมัคร     เป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

นักเรียนหญิง ม.ต้น

 • เสื้อ เสื้อผ้าขาวเนื้อเกลี้ยงผ้าโทเร (ชนิดเนื้อหนาสำหรับตัดเสื้อ)แขนเสื้อ ยาวเหนือข้อศอกขึ้นมาประมาณ 1 นิ้ว ปลายแขนจีบผ้าหุ้มปลาย แขนจีบผ้าหุ้มปลายแขน กว้าง ประมาณ 1 นิ้ว ความยาวเสื้อ ระดับข้อมือ ไม่รัดเอว ชายเสื้อพับ กว้างประมาณ 2 ซม. มีกระเป๋าติดทางด้านขวา อักษรย่อ ปักอักษรย่อ ส.ว. และปักเลขประจำตัวด้วยเลขไทยใต้ ส.ว. ทางด้านขวามือ ปักชื่อและนามสกุล ทางด้านซ้ายมือด้วยไหมสีน้ำเงิน (ขนาดตัวอักษรเท่าที่ทางโรงเรียนกำหนด)
 • ไท ผูกไทด้วยเงื่อนกะลาสี ใช้ผ้าชนิดเดียวกับกระโปรง
 • กระโปง กระโปรงผ้าโทเร สีกรมท่า เนื้อเกลี้ยงตัดแบบธรรมดา ด้านหน้าและด้านหลังจับเป็นจีบ ด้านละ 3 จีบหันหน้าออกด้านนอก ตีเกล็ดยาว ประมาณ 3-4 นิ้ว กระโปรงยาวใต้เข่าประมาณ 1 ฝ่ามือ ปลายเกล็ดกว้าง ชายกระโปรงไม่ให้สอบเข้า
 • ถุงเท้า เป็นถุงเท้าด้ายใยสังเคราะห์สีขาว เนื้อเกลี้ยง ห้ามใช้ถุงเท้าชนิดใยบัว มีความยาวที่สามารถ พับด้วยมือได้ เวลาสวมพับลงพอดีข้อเท้า (หรือเหนือตาตุ่มประมาณ 1 นิ้ว)
 • รองเท้า รองเท้าหนังสีดำแบบรองเท้านักเรียนแบบหุ้มส้น หุ้มปลายเท้า มีสายรัดหลังเท้า
 • การปักจุด นักเรียนหญิง ม.ต้น ปักจุดที่เหนือ ส.ว.ประมาณ 1 ซ.ม. ด้วยไหมสีตามคณะสี

             ชั้น ม.1 ปัก 1 จุด

             ชั้น ม.2 ปัก 2 จุด

             ชั้น ม.3 ปัก 3 จุด

นักเรียนหญิง ม.ปลาย

 • เสื้อ ใช้ผ้าโทเรคอเชิ้ตผ่าอกตลอดมีสาบตลบเข้าข้างใน 1 นิ้ว ติดกระดุมสีขาว แขนเสื้อ ยาวเหนือข้อศอกขึ้นมาประมาณ 1 นิ้ว ปลายแขนจีบ ผ้าหุ้มปลายแขนกว้าง 1 นิ้ว เวลาสวม ต้องสอดชายเสื้อในกระโปรง
  ตัวอักษรย่อ ด้านขวาปักอักษรย่อ ส.ว. และปักเลขประจำตัวด้วยเลขไทยใต้ ส.ว. ด้านซ้ายปักชื่อ และนามสกุล (ขนาดเท่าที่โรงเรียนกำหนดปักด้วยไหมสีน้ำเงิน)
 • เข็มขัด ใช้เข็มขัดหนังสีดำ ไม่มีลวดลาย หัวสี่เหลี่ยมผืนผ้าชนิดหัวกลัดคาดทับกระโปรง
 • กระโปง เช่นเดียวกับนักเรียนหญิงชั้น ม.ต้น
 • ถุงเท้าและรองเท้า เช่นเดียวกับนักเรียนหญิงชั้น ม.ต้น
 • การปักจุด นักเรียนหญิง ม.ปลาย ปักจุดที่ปกคอเสื้อด้านขวาด้วยไหมสีตามคณะสี

             ชั้น ม.4 ปัก 1 จุด

             ชั้น ม.5 ปัก 2 จุด

             ชั้น ม.6 ปัก 3 จุด

 • ระเบียบทรงผมนักเรียนหญิง
 1. นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้
 2. กรณีไว้ผมสั้น ต้องตัดตรง ความยาวผมจรดปกเสื้อพอดี ปลายผมยาวเสมอกันถ้ายาวเกินกว่านี้ ให้ตัดหรือรวบผมด้วยยางมัดผมสีดำไม่มีวัสดุตกแต่ง ผูกด้วยริบบิ้นสีดำความกว้างขนาด 1 นิ้ว ติดกิ๊บสีดำไม่มีวัสดุตกแต่งให้เรียบร้อย
 3.   กรณีไว้ผมยาว ต้องรวบผมและเก็บผมให้เรียบร้อย โดยรวบผมไว้กลางด้านหลังศีรษะวัดความยาวจากรวบผม ถึงปลายผม ความยาวได้ไม่เกิน 12 นิ้ว ต้องรวบผมด้วยยางมัดผมสีดำไม่มีวัสดุตกแต่ง ผูกด้วยริบบิ้นสีดำความกว้างขนาด 1 นิ้ว ติดกิ๊บสีดำไม่มีวัสดุตกแต่งให้เรียบร้อย       
 4.  อนุญาตให้นักเรียนไว้หน้าม้าได้ แต่ต้องเป็นหน้าม้าตรงเท่านั้น ความยาวไม่ต่ำกว่าระดับคิ้ว
 5. อนุญาตให้นักเรียนถักเปียได้ แต่ต้องเป็นนักเรียนที่ไว้ผมยาวเท่านั้น
 6. นักเรียนหญิง ห้ามปฏิบัติตน ดังนี้
  •  ดัดผม ย้อมสีผมให้ผิดไปจากเดิม
  •  ห้ามซอยผม หรือสไลด์ผม
  • ผูกริบบิ้นสีอื่น ๆ ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน ผูกริบบิ้นตรงกลางศีรษะด้านบนตกแต่ง   ทรงผมด้วยวัสดุต่าง ๆ หรือติดกิ๊บขนาดใหญ่ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน
  • การกระทำอื่นใด ซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน การตัดแต่งทรงผมเป็นสัญลักษณ์หรือเป็นลวดลายที่ไม่ใช่ทรงนักเรียน
 7.  นักศึกษาวิชาทหารหญิง ให้ตัดผมตามระเบียบของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ว่าด้วยการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ข้อห้าม ในการแต่งกาย

 1. ห้ามไว้เล็บ, เคลือบสีเล็บ, แต่งหน้า, ทาปาก
 2. ห้ามเจาะลิ้น
 3.  ห้ามนักเรียนชายเจาะหู    
 4.  ห้ามเอาเสื้อออกนอกกางเกง, กระโปรง
 5.  ห้ามเหยียบส้นรองเท้า      
 6.  ห้ามใส่เสื้อชั้นในสีดำ แบบสายรัดคอ เกาะอก และต้องสวมเสื้อซับทุกครั้ง 
 7. นักเรียนหญิงต้องพับถุงเท้าอยู่บริเวณเหนือตาตุ่ม 1 นิ้ว
 8.  นักเรียนชายห้ามพับถุงเท้าและต้องมีความยาวครึ่งน่อง
 9.  ห้ามนักเรียนทำรอยสักตามร่างกาย
 10.  ห้ามใส่คอนแทคแลนส์หลากสี, จัดฟันแฟชั่น

การแต่งกายด้วยชุดเรียนวิชาพลศึกษา

1. กางเกงวอร์ม สีดำ ผ้ายืด ไม่มีแถบสี และห้ามเป็นกางเกงผ้าร่ม
2. เสื้อโปโล สีเขียวมีเครื่องหมายโรงเรียนและปักชื่อเป็นภาษาไทยด้านขวาด้วยไหมสีเขียวเข้ม
3. ปักจุด ตามคณะสี เหมือนเครื่องแบบนักเรียน
4. รองเท้า ชาย ใช้รองเท้าผ้าใบสีดำไม่มีลวดลาย
หญิง ใช้รองเท้าผ้าใบสีขาวไม่มีลวดลาย
5. ถุงเท้าชาย-หญิง ด้ายใยสังเคราะห์สีขาว เนื้อเกลี้ยง ไม่มีลวดลาย

การแต่งกายด้วยชุดไท-ยวน

แนวปฏิบัติการใช้กระเป๋านักเรียน

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

I will be back soon

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
สวัสดีครับ👋 ต้องการสอบถามข้อมูลเรื่องใดครับ?
Messenger