ข้อมูลบุคลากร

thai_พรรณราย

ชื่อ-สกุล

นางสาวพรรณราย ธนสัตย์สถิตย์

ตำแหน่ง

ครูชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

ค.บ.,ค.ม.
โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

I will be back soon

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
สวัสดีครับ👋 ต้องการสอบถามข้อมูลเรื่องใดครับ?
Messenger