กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ ผู้บริหารโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” และนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานจากพระบรมวงศานุวงศ์ ได้แก่ ทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. และทุนเฉลิมราชกุมารี เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี