นักเรียนชมรมนาฏศิลป์ทำการแสดงงานทำบุญผ้าป่าสามัคคี เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ (นาควิทยานุสรณ์) ตำบลพระยาทด อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

วันที่ 20 มีนาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนชมรมนาฏศิลป์ทำการแสดงงานทำบุญผ้าป่าสามัคคี เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและจ้างครูผู้สอนวิชาดนตรีไทย โดยมีนายวัชรพงษ์ สำเหนียกพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลต้นตาล – พระยาทด เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ (นาควิทยานุสรณ์) ตำบลพระยาทด อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี