โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” นำนักเรียนร่วมทำการแสดงแสงสีเสียงและสื่อผสม

วันที่ 8 – 10 เมษายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” นำนักเรียนร่วมทำการแสดงแสงสีเสียงและสื่อผสม “ไทยวนสระบุรีม่วนใจ๋สืบสานบุญใหญ่สลากภัต” งานตานก๋วยสลากย้อนตำนานไท-ยวน ณ กาดฮิมน้ำพระยาทด ต.พระยาทด อ.เสาไห้ จ.สระบุรี