กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางวิจิตตรา สังขะวร

นางวิจิตตรา สังขะวร

ตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางกาญจนา กลมอ่อน

นางกาญจนา กลมอ่อน

ตำแหน่ง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นายวรัญญู วงษ์แหยม

นายวรัญญู วงษ์แหยม

ตำแหน่ง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นายเสกวิทย์ มุสิก

นายเสกวิทย์ มุสิก

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางภัคจิรา มโนปราณีต

นางภัคจิรา มโนปราณีต

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวอาทิตยา เนาว์ประดิษฐ์

นางสาวอาทิตยา เนาว์ประดิษฐ์

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นายชัชชล เจริญพันธ์

นายชัชชล เจริญพันธ์

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวภาณิชดา ศรีแพรศรี

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางขจี เปรมปรี

นางขจี เปรมปรี

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวจุทาทิพย์ ทองนพ

นางสาวจุทาทิพย์ ทองนพ

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาววิชยา วัฒนกูล

นางสาววิชยา วัฒนกูล

ตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวจิราภา พูนสูงเนิน

นางสาวจิราภา พูนสูงเนิน

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสุดาทิพย์ สายแก้ว

นางสุดาทิพย์ สายแก้ว

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวอรอร โชติมณี

นางสาวอรอร โชติมณี

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวอัญชนา ยิ่งเชิดงาม

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวกรองกาญจน์ อินตา

นางสาวกรองกาญจน์ อินตา

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวฟาริดา บัวนัน

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวพิชชาพร มะลิซ้อน

นางสาวพิชชาพร มะลิซ้อน

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นายศิธา สุธาวุฒิ

นายศิธา สุธาวุฒิ

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

Mr. Yohinobu Saki

ตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

Mr. Daniel William Flewellian

ตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

Miss Priyanka Kaflay

ตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

Miss Chris Amery Filarca

ตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

Mr. Peter Nsubuga

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาววิริยาภรณ์ สมานพันธ์

นางสาววิริยาภรณ์ สมานพันธ์

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวไอริณ  อุ่นสาลี

นางสาวไอริณ อุ่นสาลี

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวพิมพ์วิภา  มะลิลัย

นางสาวพิมพ์วิภา มะลิลัย

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางพรทิพย์  กวนสำโรง

นางพรทิพย์ กวนสำโรง

ตำแหน่ง
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

I will be back soon

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
สวัสดีครับ👋 ต้องการสอบถามข้อมูลเรื่องใดครับ?
Messenger