การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับนักเรียน ครั้งที่ 2

ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับนักเรียน ครั้งที่ 2 โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” ในวันที่ 14-15 ตุลาคม 2564.สำหรับนักเรียนชั้น ม.1/9-1/15 ชั้น ม.2/1-2/15 และชั้น ม.4/1-4/8 ครับ วันและเวลาตามข้อมูลครับ