บทเพลงประจำสถาบัน

บทเพลงประจำสถาบัน โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"

มาร์ชเขียวเหลือง

(คำร้อง/ทำนอง : ผอ.ปรีชา จิตรสิงห์และ ครูนิพนธ์ เทพนรินทร์)

มาพวกเราเหล่าลูกเขียวเหลือง นามนั้นประเทืองกว่าใครในหล้า

เรายึดมั่นในชาติ ศาสน์ กษัตรา พร้อมถ้วนหน้าแม้ชีพยอมพลี

ไม่เคยให้ใครมาหมิ่นศักดิ์ศรี  ยึดความดีรับวิชาไว้ให้เพิ่มพูน

เสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”  เราเทิดทูนเลื่องลือระบือไกล

มาเรามาหลอมดวงใจ ของพวกเราไว้ ทุกคนร่วมสามัคคี

รักกันน้องพี่ เพื่อเทิดศักดิ์ศรี เขียวเหลืิองให้เด่นไกล

ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันรักษา พัฒนาองค์กรเราให้ยิ่งใหญ่

ลูกแม่นางพวกเราร่วมรักกันไว้ มีวินัยเกียรติเกริกไกรไชโย

*ซ้ำทั้งเพลง มีวินัยเกียรติเกริกไกรไชโย

เพลง กว่าจะเป็น สว

(คำร้อง/ทำนอง : ครูนิพนธ์ เทพนรินทร์)

กว่าจะมาเป็นเสาไห้ “วิมลฯ” แหล่งที่ผู้คนร่วมรักสามัคคี

กว่าจะมาเป็นดั่งเช่นวันนี้ เพราะพวกเรามีสายเลือดสายใย

ต้องมานะอดทนบากบั่น ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากหลาย

ต้องอุทิศทั้งกายและใจ กว่าจะได้ชื่อเสียงโด่งดัง

พวกเราจึงต้องรักษา ศรัทธาที่เกิดกับเขา

สืบทอดเจตนาคนรุ่นเก่า ให้เขาได้ยินได้ฟัง

แม้เราจะเหนื่อยเพียงใด แต่ใจก็ไม่สิ้นหวัง

เลือดเสาไห้ต่างมีพลัง ที่หวังไว้ดังตั้งใจ ซ้ำทั้งเพลง

เพลง ขอพรพระ

(คำร้อง/ทำนอง : ครูนิพนธ์ เทพนรินทร์)

ยกมือไหว้พระสักการะทุกเวลาเช้า 

ทำให้เราร่มเย็นทุกข์เข็ญไม่มี

ร่วมพลัง ปลูกฝังความดี ร่วมจิตยอมพลี ถิ่นนี้ไฉไล

ยกมือไหว้พระสักการะหลวงพ่อใหญ่

ร่วมจิตใจใฝ่ในคุณธรรมความดี ร่วมใจรัก

ร่วมความภักดี ผูกมิตรไมตรี เป็นพี่น้องกัน

* ฝ่าฟันมานะจะพยายาม จะทำความดีตลอดไป

กราบซ้ำ ตรงหลวงพ่อใหญ่ จะอยู่ในดวงใจลูกทุกคน

ขอพรจากพระสมณวิมลเจ้า

ให้พวกเราร่วมกันสมานฉันท์เปรมปรีดิ์

ฝากดวงใจรัก ฝากความภักดี ขอให้ถิ่นนี้สุขศรี มีชัย ซ้ำ *

เพลง ดวงใจครู

(คำร้อง/ทำนอง : ครูนิพนธ์ เทพนรินทร์)

ฝากความรักและความห่วงใย

ที่มีอยู่ในดวงใจของครู

เฝ้าพร่ำสอนให้ศิษย์ได้รับรู้

หัวใจครูมีแต่อภัย

ฝากความรักและความห่วงใย

ให้ศิษย์เสาไห้ ไปทั่วทุกคน

จะอยู่ไหน อย่าลืมถิ่นตน หน้ามล จงอย่าลาลับไป

* ศิษย์จบแล้วก็เฝ้าคอยหา ภาวนาให้มีชัย

ศิษย์รักไปอยู่แห่งใด ห่วงใย อาลัยศิษย์ตน

ฝากความรักและความห่วงใย

ให้ศิษย์เสาไห้ ไปทั่วแห่งหน

อย่าลืมครูของตน เยี่ยมยล อย่าลาร้างไกล ซ้ำ *

เพลง คณะสี

(คำร้อง/ทำนอง : ครูนิพนธ์ เทพนรินทร์)

 นนทรี สีเหลืองเลื่องลือล้ำ

ดั่งพระธรรมค้ำจุนจรูญศรี

เสาวคนธ์ สีเขียว เขียวขจี

พวกเรามี ความรัก สลักใจ

จามจุรี มีสีออกชมพู ช่วยเชิดชูร่วมจิตพิสมัย

อัญชัน ฟ้าครามงามวิไล

ด้วยดวงใจยึดมั่นกตัญญู

สีม่วง ดังดอกศรีตรัง

งามสะพรั่งด้วยรักไม่อดสู

ฝากเอาไว้ในเสาไห้ใจเชิดชู

ถิ่นมีครูยึดมั่น ผูกพันใจ ..(ซ้ำทั้งเพลง)

เพลง วิชาจารณสัมปันโน

(คำร้อง/ทำนอง : ครูนิพนธ์ เทพนรินทร์)

วิชาจารณสัมปันโน วิชาจารณสัมปันโน

นี่คือคำขวัญ ของเราชาวเสาไห้ (ชาวเสาไห้)

แหล่งรวมจิตใจ ของเราเข้าด้วยกัน (เข้าด้วยกัน)

สายใย (สายใย) ไม่เคยแปรผัน (ไม่เคยแปรผัน)

สายสัมพันธ์ (สายสัมพันธ์) เรานั้นมั่นคง (เรานั้นมั่นคง)

* แม้นว่าสายน้ำไม่หวนกลับ ไม่ลาลับ ไม่คืนคง

แต่สายใย ยังซื่อตรง ยังมั่นคง ในสัมพันธ์

ฝากดวงใจนี้ (ฝากดวงใจนี้) ไว้ที่เสาไห้ (ไว้ที่เสาไห้)

ฝากดวงจิตใจ ของเราที่มั่นคง (ที่มั่นคง)

สายสัมพันธ์ (สายสัมพันธ์) ไม่มีวันลืมหลง

จะมั่นคง ยืนยง ตลอดไป (ยืนยง ตลอดไป)

ขอแต่เธอ (ขอแต่เธอ)

อย่าได้ลืมวันนั้น (อย่าได้ลืมวันนั้น)

ส่วนตัวฉัน นั้นยัง มั่นคง ซ้ำ *

เพลง รั้วเขียว เหลือง

(คำร้อง/ทำนอง : ครูนิพนธ์ เทพนรินทร์)

 ภายในรั้วเขียวเหลือง

ถิ่นประเทืองเรืองรอง

เคยมีรักดั่งใจปอง ถิ่นนี้เคยครองคล้องใจจากฉัน

เคยมีรักสมัครสมาน สุขสราญบานใจ

สุดรักสุดอาลัย จะขอพลีใจ ในรั้วเขียวเหลือง

* นามประเทืองถิ่นนี้ มิมีวันหน่าย ที่เราเคยได้ฝึกฝน

ฝึกจิตใจตนไม่ให้มืดมน ให้เป็นคนมีวินัย

เมื่อวันนั้นมาถึง

จิตคำนึงถึงเสาไห้

จากไปแล้วยังอาลัย

จะขอพลีใจ ในรั้วเขียวเหลือง ซ้ำ *

เพลง นิราศเสาไห้

(คำร้อง/ทำนอง : ครูนิพนธ์ เทพนรินทร์)

จำใจจาก พรากสถาน ถิ่นที่ได้เขียนอ่านการวิชา

ต้องมาจากจร ฝากตรอนว่า ฝากมาด้วยหัวใจมั่น

จะหวนกลับ คืนถิ่น ตราบชีวิตไม่สิ้น คืนถิ่นฉัน

หัวใจไม่คลาย เสาไห้นั้น ผูกพันกับฉันเรื่อยมา

* แม้มีคราใดที่ชาวเสาไห้ใจใฝ่หา

พร้อมใจผูกพันมั่นสัญญา จะมาสู่ขวัญดวงใจ

พนมกราบ กำซาบใจ ศิษย์หลวงพ่อใหญ่ใจถวิล

ต้องจำจากลาน้ำตาริน ได้ยินลูกไหม คร่ำครวญ ซ้ำ *

เพลง ฝากใจรัก

(คำร้อง/ทำนอง : ครูนิพนธ์ เทพนรินทร์)

ถึงวันจะจาก ฝากดวงใจ ฝากใจรัก ไว้ด้วยใจภักดิ์ หนักหนา

ฝากใจรัก ไว้ด้วยใจภักดิ์จริงใจ

เสาไห้ “วิมลฯ” ดลจิต

เคยได้คิดได้ฝากชีวิตเอาไว้ เคยได้คิดได้ฝากชีวิตและดวงใจ

ถึงวันจะจาก ฝากอาวรณ์

ที่ครูสอน สุดจะถอนจิตไว้

ที่ครูสอน สุดจะถอนดวงใจ

จากไปแล้ว ไม่ไปแล้ว ไปลับ

จากไปแล้ว จะกลับมาหา ดวงใจ (ซ้ำทั้งเพลง)

เพลง รำวงทองอุไร

(คำร้อง/ทำนอง : ครูนิพนธ์ เทพนรินทร์)

พวกเราชาวทองอุไร ร่วมจิตร่วมใจเสาไห้สามัคคี

เรามาพบกันวันนี้ สุขศรีดีใจ

ชาวทองอุไรทุกคน แม่หน้ามล โปรดวางใจ

เรามีรักเดียวใจเดียว กลมเกลียวคงมั่น

ไม่มีวันที่จะแปรเปลี่ยนไป เราชาวทองอุไร

รักใคร่ปรองดอง อย่างพี่น้องร่วมท้องกันใช่ไหม

เราชาวทองอุไร ผูกใจมีสายสัมพันธ์

ไม่มีวันแปรผัน ไปเอย (ซ้ำทั้งเพลง)

เพลง เสาไห้รำวง

(คำร้อง/ทำนอง : ครูนิพนธ์ เทพนรินทร์)

(สร้อย) น้อมรวมใจพวกเราเสาไห้ร่วมใจรำวง

ซื่อตรงรักเดียวตลอดไป พวกเราเสาไห้ร่วมใจรำวง

ชาย) พี่ชวนน้อง พี่ชวนน้อง ออกมารำวง รำวงให้พี่สุขใจ

(รำวงให้พี่สุขใจ) ขอเชิญยาใจมาซิรำวง (ขอเชิญยาใจมาซิรำวง)

(สร้อย) หญิง) น้องดีใจที่จะได้ออกมารำวง

รำวงให้พี่ชื่นใจ (รำวงให้พี่ชื่นใจ)

ขอเชิญพี่ชายไปที่กลางวง (ขอเชิญพี่ชายไปที่กลางวง)

(สร้อย) * ชาย) ฝากใจรัก ฝากใจรัก ปักในดวงใจ

รำไปหัวใจเลื่อนลอย (รำไปหัวใจเลื่อนลอย)

หัวใจพี่คอยนวลน้องอนงค์ (หัวใจพี่คอยนวลน้องอนงค์)

(สร้อย) หญิง) น้องดีใจที่พี่ให้ดวงใจซื่อตรง

มั่นคงรักเดียวตลอดไป (มั่นคงรักเดียวตลอดไป)

น้องมีดวงใจให้พี่ยื่นยง (น้องมีดวงใจให้พี่ยื่นยง) (สร้อย) ซ้ำ *

เพลง สายลมกับสัญญา

(คำร้อง/ทำนอง : ครูนิพนธ์ เทพนรินทร์)

สายลมหวน ทวนไป พัดกลิ่นไอ ซาบซึ้งผ่านมา

คิดถึงสถานเรานั้นได้มา ร่วมเรียนศึกษามานานงัน

เสาไห้ จำได้ดี หล่อรวมฤดี เรานี้ผูกพัน

พวกเราพี่น้อง ปรองดองนานวัน

สมานสัมพันธ์ รักมั่นนานคืน

* โอ่ทองอุไร ไสวเบ่งบาน

ดอกงามตระการ สะคราญสดสี

ทองอุไร ไสวทั่วที่

รับแสงสุรีย์ ช่างงามเฉิดฉันท์

สายลมหวน ถ้วนมา

เป็นสัญญาให้รู้ทั่วกัน

ดอกทองอุไร ที่งามเฉิดฉันท์

จะบานพร้อมกัน ที่เสาไห้เอย ซ้ำ *

เพลงมาร์ชเขียวเหลือง [ดนตรี]

(คำร้อง/ทำนอง : ครูนิพนธ์ เทพนรินทร์)

มาพวกเราเหล่าลูกเขียวเหลือง นามนั้นประเทืองกว่าใครในหล้า

เรายึดมั่นในชาติ ศาสน์ กษัตรา พร้อมถ้วนหน้าแม้ชีพยอมพลี

ไม่เคยให้ใครมาหมิ่นศักดิ์ศรี  ยึดความดีรับวิชาไว้ให้เพิ่มพูน

เสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”  เราเทิดทูนเลื่องลือระบือไกล

มาเรามาหลอมดวงใจ ของพวกเราไว้ ทุกคนร่วมสามัคคี

รักกันน้องพี่ เพื่อเทิดศักดิ์ศรี เขียวเหลืิองให้เด่นไกล

ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันรักษา พัฒนาองค์กรเราให้ยิ่งใหญ่

ลูกแม่นางพวกเราร่วมรักกันไว้ มีวินัยเกียรติเกริกไกรไชโย

*ซ้ำทั้งเพลง มีวินัยเกียรติเกริกไกรไชโย

เพลง กว่าจะเป็น สว [ดนตรี]

(คำร้อง/ทำนอง : ครูนิพนธ์ เทพนรินทร์)

กว่าจะมาเป็นเสาไห้ “วิมลฯ” แหล่งที่ผู้คนร่วมรักสามัคคี

กว่าจะมาเป็นดั่งเช่นวันนี้ เพราะพวกเรามีสายเลือดสายใย

ต้องมานะอดทนบากบั่น ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากหลาย

ต้องอุทิศทั้งกายและใจ กว่าจะได้ชื่อเสียงโด่งดัง

พวกเราจึงต้องรักษา ศรัทธาที่เกิดกับเขา

สืบทอดเจตนาคนรุ่นเก่า ให้เขาได้ยินได้ฟัง

แม้เราจะเหนื่อยเพียงใด แต่ใจก็ไม่สิ้นหวัง

เลือดเสาไห้ต่างมีพลัง ที่หวังไว้ดังตั้งใจ ซ้ำทั้งเพลง

สร้างสรรค์งาน และเผยแพร่โดย นายนันทพัทธ์ อาสน์ผ่องใส นักเรียนชั้น ม.5/4 โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”