สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

กงล้อ พุทธสุภาษิต “วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน” หนังสือในเครื่องหมายอาร์ม

รูปกงล้อ หมายถึง เครื่องหมายทางศาสนา เนื่องจากโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” กำเนิดจากพระสมณวัตรวิมล อดีตเจ้าอาวาสวัดสูง และเจ้าคณะอำเภอเสาไห้

พุทธสุภาษิต  “วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน”  หมายถึง  พร้อมด้วยวิชาและ ความประพฤติ

หนังสือ หมายถึง  วิชาความรู้ 

สีประจำโรงเรียน

สีเขียว       หมายถึง   ความเจริญงอกงามและเติบโต

สีเหลือง    หมายถึง   ความมีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมแห่งความดี

 • สีเขียว #59a448
  • R : 59
  • G : 164
  • B : 72
 • สีเหลือง  #fbed24
  • R : 251
  • G : 237
  • B : 36
ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ทองอุไร

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

I will be back soon

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
สวัสดีครับ👋 ต้องการสอบถามข้อมูลเรื่องใดครับ?
Messenger