ข้อมูลบุคลากร

ผอ-กุสุมาวดี-1

ชื่อ-สกุล

ดร.กุสุมาวดี คีรี

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการ

ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

การศึกษา

ศษ.ด.
โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

I will be back soon

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
สวัสดีครับ👋 ต้องการสอบถามข้อมูลเรื่องใดครับ?
Messenger