ข้อมูลบุคลากร

รองฯนินาท-1

ชื่อ-สกุล

นายนินาท ศริพันธุ์

ตำแหน่ง

รองผู้อำนวยการ

ปฏิบัติหน้าที่

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

การศึกษา

คบ.,ศศ.ม.
โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

I will be back soon

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
สวัสดีครับ👋 ต้องการสอบถามข้อมูลเรื่องใดครับ?
Messenger