การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง ระดับมัธยมศึกษา”ดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวร” ครั้งที่12 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วงดนตรีลูกทุ่งศิษย์หลวงพ่อใหญ่ โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาสระบุรี การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง ระดับมัธยมศึกษา”ดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวร” ครั้งที่12 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับประเทศ ประจำปี 2565 อำนวยการแสดง​โดย​ ท่านผู้อำนวยการ​ เชิดพงษ์​ ชูพันธ์​

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

I will be back soon

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
สวัสดีครับ👋 ต้องการสอบถามข้อมูลเรื่องใดครับ?
Messenger