การประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้าเฝ้า ฯ ประจำปี 2564 สร้างความเข้าใจ และการเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน ในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13

วันที่ 25-29 ธันวาคม 2564 โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” นำ นางสาวนลพรรณ อ้วนอินทร์ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 พร้อมครูผู้ดูแลนักเรียนทุน เข้ารับการประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้าเฝ้า ฯ ประจำปี 2564
สร้างความเข้าใจ และการเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน ในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร และในวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เข้าเฝ้ารับพระราชทานทุนการศึกษา
จากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และครูผู้ดูแลนักเรียนทุน
ร่วมเข้าเฝ้า ฯ ในครั้งนี้