กิจกรรมการแข่งขันภาพวาดจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีโรงเรียนเสาไห้”วิมลวิทยานุกูล” ได้ร่วมกิจกรรมการแข่งขันภาพวาดจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับรางวัลดังนี้
ม.ปลาย รางวัลชนะเลิศ น.ส. กานต์รวี ณ ช่างไม้ ม.5/9 ได้รับโล่เกียรติยศ เกียรติบัตร
เเละเงินรางวัล 1,200 บาท
ม.ต้น รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.สรัลชนา บุญเป้ ม.3/2 ได้รับเกียรติบัตร
เเละเงินรางวัล 1,000 บาท

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

I will be back soon

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
สวัสดีครับ👋 ต้องการสอบถามข้อมูลเรื่องใดครับ?
Messenger