กิจกรรม “แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ สู่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT)

วันที่ 28 – 30 กรกฎาคม 2565 นางวาทินี แสนทวี รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ สู่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 , 2/3 และ 3/3 เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่โดยเรียนรู้สำรวจธรรมชาติป่าเขาใหญ่ เพื่อเสริมทักษะที่ได้ลงมือปฏิบัติจริง เพิ่มศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์แบบไร้ขีดจำกัด ฝึกฝนการคิดเชิงวิเคราะห์ และการกระตุ้นให้แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ณ Saptai Camp Khao Yai อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

I will be back soon

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
สวัสดีครับ👋 ต้องการสอบถามข้อมูลเรื่องใดครับ?
Messenger