นักเรียนวงดนตรีลูกทุ่งศิษย์หลวงพ่อใหญ่ ฝึกอบรมเสริมสร้างความรักความสามัคคีในหน่วยงาน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายความร่วมมือ พูดคุยและแลกเปลี่ยนทัศนคติร่วมกันกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

26 มีนาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” ได้นำนักเรียนวงดนตรีลูกทุ่งศิษย์หลวงพ่อใหญ่ สนับสนุนการแสดงในกิจกรรมฝึกอบรมเสริมสร้างความรักความสามัคคีในหน่วยงาน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายความร่วมมือ พูดคุยและแลกเปลี่ยนทัศนคติร่วมกันกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสระบุรี ณ เซอร์เจมส์ รีสอร์ท อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี