คณะครูจากโรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” ที่เดินทางส่งคุณครูกรกต วงษา ที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ โรงเรียนเสาไห้“วิมลวิทยานุกูล”

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 นางสาวธนียา เทียนคำศรี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล กล่าวต้อนรับรองผู้อำนวยการภาคิณ บุบผาลา, รองผู้อำนวยการกิตติยา สมปอง, รองผู้อำนวยการวันทนา ปั้นวงษ์ และคณะครูจากโรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” ที่เดินทางส่งคุณครูกรกต วงษา ที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ โรงเรียนเสาไห้“วิมลวิทยานุกูล”