ชมรมนาฏศิลป์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะนำการแสดงชุด “เกษตรศิลป์ถิ่นเสาไห้” ทำการแสดงในพิธีเปิดกิจกรรมการจัดงานแสดงและจำหน่ายมหกรรมสินค้าเกษตรพระนครศรีอยุธยา

วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ชมรมนาฏศิลป์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะนำการแสดงชุด “เกษตรศิลป์ถิ่นเสาไห้” ทำการแสดงในพิธีเปิดกิจกรรมการจัดงานแสดงและจำหน่ายมหกรรมสินค้าเกษตรพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน ณ วัดพระราม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อาจเป็นรูปภาพของ 14 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ผลไม้
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

I will be back soon

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
สวัสดีครับ👋 ต้องการสอบถามข้อมูลเรื่องใดครับ?
Messenger