ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรเสาไห้ ให้ความรู้การขับขี่ปลอดภัย และวินัยจราจร

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 งานวินัยจราจร กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ให้ความรู้การขับขี่ปลอดภัย และวินัยจราจร ให้กับนักเรียนโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” ณ อาคารศูนย์กีฬามาตรฐาน โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”