ทีมฟุตซอลการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนเสาไห้ “ วิมลวิทยานุกูล ” ได้ส่งทีมฟุตซอลเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี ทีมฟุตซอลโรงเรียนเสาไห้ “ วิมลวิทยานุกูล ” ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมได้สิทธิเป็นตัวแทนจังหวัดไปแข่งในรอบเขตต่อไป